Beskrivelse

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom utveckling av praxis i vuxenutbildningssystemet och rekommendationer till beslutsfattare nätverket bidrar till att den vuxna befolkningen får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster och delta i livslångt lärande, är aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara omställningen i arbetslivet.
Periode20202022
Sted for afholdelseNVL digital, Finland
Grad af anerkendelseInternational

Emneord

  • voksnes læring
  • digitalisering
  • digitale kompetencer
  • lifelong learning