Beskrivelse

Det samlede energiforbrug i vores boliger stiger fortsat, på trods af nye teknologier og øget energieffektivitet. Det gør det nødvendigt at beskæftige sig med, hvordan energien bliver brugt i boligmassen. Bygningsreglementet sigter generelt mod at opnå sunde og komfortable boliger på den mest energieffektive måde. Når en renovering forbedrer bygningens tæthed, ventilation eller isolering, skabes der bedre indeklima og komfort. Det samme gælder, når der ændres på vinduer, taget eller lysforholdet i boligen. Men sådanne ændringer i boligens fysiske struktur ændrer også ved den daglige brug af boligen.
Det er alle forhold, der gør værdien af renoveringen for den enkelte bruger konkret. Bygninger renoveres sjældent alene af hensyn til at spare på energien. De renoveres også, fordi der er behov for at forbedre kvaliteten af bygningerne, så der skabes mere kvalitet og komfort i hverdagen.
Derfor må det undersøges, hvordan komfort opleves kropsligt og socialt i takt med fysiske og materielle forandringer i vores omgivelser – og hvordan det påvirker energiforbruget i boligen.

Periode21 jun. 2017
Sted for afholdelseAkademisk Arkitektforening, Danmark