Sundhedsalliancen (SAML) (Ekstern organisation)

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af forskningsnetværk eller ekspertgruppe

Beskrivelse

"SundhedsAlliancen for Musik og Lyd (SAML) er etableret af repræsentanter fra organisationer, der gerne vil bruge musik og lyd til bl.a. at øge menneskers livskvalitet, som forskning viser, at det kan.

Formålet er at styrke borgernes sundhed og livskvalitet gennem brug af musik og lyd. Det skal opnås ved at bygge bro mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, kulturområdet og de kreative erhverv, lydteknologibranchen og forskningsverdenen."

Medlemmer i Sundhedsalliancen:
- Aalborg Universitet - Musikterapeutuddannelsen
- Aarhus Kommune - Sundhed og Omsorg
- Aarhus Kommune - Kultur og Borgerservice
- Aarhus Universitet - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI)
- Aarhus Universitet - Center for Lyd
- Danish Sound Network
- Det Jyske Musikkonservatorium
- Projekt Respiration
- Region Midtjylland - Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk
- Region Midtjylland – Regional Udvikling
- Struer kommune – Lydens By
- Wavecare

Kilde: https://www.rm.dk/regional-udvikling/baredygtige-sundhedslosninger/sundhedsalliancen-for-musik-og-lyd/
Periode2018
Sted for afholdelseSundhedsalliancen (SAML), Danmark