Udarbejdelse af kompetencepakke vedr.Ulighed, fattigdom og sociale problemer. Og hvad kan skolen gøre ved det? til “Program for læringsledelse”

Ejrnæs, M. (Andet)

Aktivitet: Andet

Beskrivelse

Ulighed, fattigdom og sociale problemer. Og hvad kan skolen gøre ved det?
I et notat redegøres der kort for, hvorfor skolens, pædagogernes og lærernes praksis bør væres baseret på viden om undersøgelsesresultater fra forskning og undersøgelser af ulighed, fattigdom og sociale problemer. Synspunktet er, at denne viden er vigtig, fordi den er en forudsætning for, at man i skolen kan skabe bedre trivsel for de socialt udsatte og forbedre deres chance for at opnå uddannelse. Der lægges vægt på, at vise, hvordan myter eller pseudoforklaringer på både sociale problemer og ulighed med hensyn til at opnå uddannelse, vanskeliggør arbejde, og hvordan relevant og præcis viden om disse forhold kan kvalificere praksis ved at den bliver evidensinformeret. Det er også denne form for samspil mellem forskning og praksis, der lægges op til i det projekt, som Vesthimmerlands projekt er en del af. Det hedder således ”Kompetenceudvikling skal være evidensinformeret, dvs. informeret af de data om elevernes læring og trivsel, som indsamles og analyseres som en del af projektet” (Læringsrapport 2015 Vestimmerlands kommune s. 11)
Periode1 maj 201631 dec. 2016