Vejleder og eksaminator på projektmodul "Effektvurdering / evaluering af forebyggelses - eller sundhedsfremmende aktiviteter"

Frederiksen, M. S. (Eksaminator)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringIntern censoraktivitet/eksaminering

Periodefeb. 2021jun. 2021
Eksaminand