Webinar: En ny vision for kommunernes økonomistyring

Aktivitet: Andet

Beskrivelse

Webinar om en ny vision for kommunernes økonomistyring, hvor Per Nikolaj Bukh præsenterede en ny vision for fremtidens økonomistyring for omkring 1.000 deltagere. Blandt de spørgsmål, der blev diskuteret var: Kan vi øge ledelsesrummet, sætte den faglige virkekraft fri og give de centrale enheder ansvar og mulighed for at bringe velfærdssamfundet op på et nyt niveau? Kræver det flere ressourcer eller bare en anden styring? Hvad er barriererne – er det love, regler og politikker, eller er det vanetænkning og manglende risikovillighed?

I de kommende år vil vi fortsat have flere plejekrævende ældre og flere små børn i Danmark. Flere borgere får altså brug for offentlige velfærdsydelser, og det er med til at presse kommunernes budgetter yderligere. Vi ser samtidig et pres i forhold til at reducere udgifterne og skabe endnu bedre velfærd til gavn for borgerne. Udviklingen stiller krav til økonomistyringen, og man kan spørge sig selv, om det er tid til en ny vision for kommunernes økonomistyring.
Flere kommuner har sat fokus på en ny form for økonomisk styring, der fremmer omkostningseffektivitet og i højere grad understøtter faglige strategier og praksisser, som har fokus på den effekt, der opnås frem for de aktiviteter, der gennemføres. Men der er stadig store gevinster at høste. Derfor må der stilles spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkeligt at lave små forbedringer i styringsmodellerne – eller om der er brug for et gearskifte, hvor organisering, faglighed og styring tænkes på en helt ny måde.

De overordnede tanker, der lå til grund for webinaret er efterfølgende præsenteret i kronikken "Skab en langsigtet vision for den offentlige styring" (Mandag Morgen, den 26. april 2021). Se desuden interview i NB Økonomi den 24. marts 2021 samt i Zetland den 5. april 2021.
Periode25 mar. 2021
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Økonomistyring
  • Kommuner
  • Offentlig ledelse