Webinar om teknologiforståelse

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Beskrivelse

Kontoret for Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Maritime Institutioner (EPM) Kontoret for Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Maritime Institutioner (EPM) vil gerne invitere til et webinar med forskere fra Københavns Professionshøjskole (KP), VIA University College og Aalborg Universitet om teknologiforståelse torsdag den 14. januar kl. 13-14.

Teknologiforståelse handler om, at eleverne skal lære at forholde sig nuanceret til teknologi og forme den frem for blot at bruge den. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

I 2018 igangsatte Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) et forsøgsprogram, der skal undersøge, hvordan teknologiforståelse kan indgå i folkeskolens obligatoriske undervisning. Det største element i forsøgsprogrammet involverer et forsøg på 46 skoler (kaldet spor 2). Forsøgsskolerne har siden 2019 undervist i teknologiforståelse og gjort sig erfaringer med at udvikle elevernes kompetencer i forhold til teknologier. Forud for forsøgene på skolerne har der været et koncentreret arbejde om udvikling af Fælles Mål for teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen (spor 1). Forsøgsprogrammet er nu i dets afsluttende fase, hvor der arbejdes med kompetenceudvikling af lærere og øvrigt pædagogisk personale (spor 3).

En slutevaluering, der samler op på erfaringer fra hele forsøgsprogrammet, følger i efteråret 2021. På den baggrund skal der tages en politisk beslutning om teknologiforståelses fremtid i folkeskolen.

De faglige miljøer på professionshøjskolerne, herunder ikke mindst på læreruddannelsen, er allerede dybt involveret og engageret i at udvikle fagligheden omkring teknologiforståelse i samspil med folkeskolerne og universiteterne. UFM har bl.a. tildelt midler til det igangværende sektorprojekt Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen, der skal bidrage til, at teknologiforståelse udvikles som faglighed på landets læreruddannelser.

Der arbejdes på at gøre teknologiforståelse til en faglighed i hele det danske uddannelsessystem. Uddannelsessektoren har en vigtig opgave med at dække den samlede fødekæde af uddannelse og efteruddannelse fra grundskole til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvor teknologiforståelse som faglighed og fagdidaktik skal funderes solidt, hvilket også nødvendiggør etablering af et forskningsfelt, som understøtter og udvikler området på alle uddannelsesniveauer.

Webinaret tager udgangspunkt i følgende tematikker:
1) En faglighed på vej i hele uddannelsessystemet
2) Fagudvikling og kapacitetsopbygning omkring teknologiforståelse på læreruddannelsen og professionshøjskolerne
3) Forskning og forskningsunderstøttelse

Der vil desuden blive afsat god tid til spørgsmål og en efterfølgende debat/diskussion. Et mere detaljeret program følger i det nye år.

I er alle meget velkomne til at deltage i webinaret, ligesom I også er meget velkomne til at videreformidle invitationen til interesserede kolleger.

For interesserede kan vi desuden oplyse om, at Danske Professionshøjskoler har samlet alt deres materiale om teknologiforståelse, der kan tilgås via. dette link: https://danskeprofessionshøjskoler.dk/professionshoejskolerne-oeget-fokus-paa-teknologiforstaaelse/
Periode14 jan. 2021
BegivenhedstypeSeminar
PlaceringDanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseNational