Ældrebyrde lettet af reformer

  Presse/medie

  Beskrivelse

  Ifølge de seneste beregninger fra Forsikring & Pension kommer fremtidens pensionister næsten til at finansiere sig selv. Stigningen i statens udgifter til pensionister fra nu og til 2050 vil svare nogenlunde til skatte- og afgiftsindtægterne fra pensionsordningerne. Jørgen Goul Andersen, professor ved Aalborg Universitet, siger, at aftrapningen af pensionstillægget betyder, at skatten af arbejdsmarkedspensionen ofte overstiger udgiften til folkepension. Han siger i den forbindelse, at en god del af fremtidens pensionister bliver direkte forsørgere og er med til at betale for goderne i velfærdsstaten.
  Periode18 dec. 2012

  Mediedækning

  2

  Mediedækning