24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning

Presse/medie

Beskrivelse

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) bad i december 2014 en taskforce samle en række forslag, til hvordan man kan få flere kvinder ind i dansk forskning. Blandt taskforcens deltagere var Medlem af Det Unge Akademi, professor dr.med. Tine Jess fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. Blandt de 24 konkrete initiativer er tilstræbelse af ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg, samt talentprogrammer og øget indsats for at give plads til familieliv ved siden af forskerlivet.
Periode30 apr. 2015

Mediedækning

1

Mediedækning