AAU trodser bibliometri-advarsel

Presse/medie

Beskrivelse

Det udvalg, der har det faglige tilsyn med udarbejdelsen af den bibliometriske indikatormodel, advarer om at udbrede modellen ned på universitetsniveau. Men på AAU har man allerede taget modellen i brug.
Periode7 okt. 2009

Mediedækning

1

Mediedækning