Bank giver bedre forhold til kunder med samme revisor - avis

Presse/medie

Beskrivelse

Kunder, der benytter sig af BDO har en gearingsfaktor på 6,1,mens erhvervskunder, som har et andet revisionsselskab har en gearingsfaktor på 5,1. Seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull fortæller, at rollefordelingen er klar, da revisoren er offentligheden tillidsmand, som skal tage sig af regnskab og revision. Alle bør blive behandlet ens, uanset hvilket revisorselskab erhvervskunderne bruger. Der har tidligere været en regel om, at en partner ikke måtte revideres en banks erhvervskunder, hvis partneren også var bankens revisor. Lars Krull mener, at dette var en god regel.
Periode11 jan. 2014

Mediedækning

2

Mediedækning