Beskrivelse

For at undgå kaos ved vejarbejde skal kommune og stat nu til at arbejde bedre sammen. Derudover vil Vejdirektoratet arbejde på en hurtigere oprydning efter trafikuheld. Trafikforsker ved Aalborg Universitet, Harry Lahrmann, mener, at der er meget tid at hente i forbindelse med at rydde vejene igen efter trafikuheld. Hvis man kigger nogle procedurer igennem, vil der være mange penge at hente, ifølge trafikforskeren.
Periode20 okt. 2013

Mediedækning

2

Mediedækning