Dataanalyse understøtter beslutninger

Presse/medie

Beskrivelse

Aalborg Universitet og Hugin Expert A/S skal i fællesskab med europæiske kolleger udvikle et værktøj til effektiv analyse af datastrømme i forbindelse med det EU-støttede projekt AMIDST. Aalborg Universitet er repræsenteret ved lektor Thomas Dyhre Nielsen fra Institut for Datalogis særlige forskningsgruppe for MaskinIntelligens. Han behandler de modeller og algoritmer, projektet skal udvikle: "Maskinindlæringen bliver en af de store udfordringer, når vi får datastrømmene ind og skal prøve at lave forudsigelser på baggrund af dem. De modeller, vi udvikler, skal primært læres på baggrund af de data, vi får ind fra samarbejdspartnerne i projektet," forklarer han.
Periode9 maj 2014

Mediedækning

1

Mediedækning