Beskrivelse

I et debatindlæg i Politiken gør Mette Højbjerg rede for, hvorfor hun finder regeringens udspil til et "moderne kontanthjælpsloft" uretfærdigt over for de arbejdsløse, som, hun mener, mister deres borgerrettigheder, når regeringen agter at fratage dem fridage og kræve 225 timers årligt arbejde. Hun inddrager professor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen, som mener, at en generøs velfærdsstat ikke er ensbetydende med dalende motivation til at arbejde. Mette Højbjerg afslutter med sarkatisk at foreslå, at kontanthjælpsmodtagere skal have frataget deres stemmeret eller pas.
Periode8 okt. 2015

Mediedækning

2

Mediedækning