Det musiske møde med personen med demens

Presse/medie

Beskrivelse

Musikalsk nærvær i den indledende kontakt med en person med demens, handler om, at vi som omsorgsgivere må være opmærksomme på at undlade ”gøren” og i stedet have fokus på ”væren.” Rolig tilstedeværelse og evne til ”at være” kan få personen med demens til at slappe af og føle sig tryg. Blid sang, nynnen eller nonverbal kommunikation gennem musik kan være indgangsporten til at skabe kontakt. Det handler Aase Marie Ottesens forskning bl.a. om. Hun er i gang med et post.doc.-projekt ved Aalborg Universitet, der har fokus på anvendelse af sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med en demenssygdom. Forskningsprojektet er finansieret af VELUX fonden. Det løber frem til foråret 2019 og skal munde ud i en forskningsbaseret, realistisk og brugervenlig manual for, hvordan institutioner og dermed tværfaglige personalegrupper kan implementere og forankre sang og musik i hverdagslivet for personer med demens. Vidensopbygning og metodeudvikling er en rød tråd i forskningsprojektet.

Forskningen er praksisnær, og den baserer sig på aktionsforskning, hvor personerne med demens og deres pårørende involveres i forskningsprocessen. Som medforskere indgår derudover forskellige fagprofessioner som sygeplejersker, musikterapeuter, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere samt ledere fra følgende institutioner: Demenscenter Skovgården i Mariagerfjord Kommune, Plejecenter Sølund i Københavns Kommune, Strandgården, Hus 22 og 26 i Frederikshavn Kommune og Demensenheden i Vejle Kommune.

Periode25 jan. 2018

Mediebidrag

1

Mediebidrag