Beskrivelse

Interview med Skånes taltidning

Emne

Bra ljus för synsvaga är mycket mer än bara starkt ljus. Bäst koll på behoven får synkonsulenter i samarbete med synskadade i deras hemmiljö, det har visat sig i Danmark.

Periode27 apr. 2023

Mediedækning

1

Mediedækning