Beskrivelse

Den mediane overlevelse blandt danske patienter med stadie III-IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der bliver behandlet med førstelinje penbrolizumab, ligger meget tæt på den mediane overlevelse i KEYNOTE-024-studiet. Forskellen kan til dels forklares med forskellen i performancestatus. Mette Mouritzen, der er læge på Onkologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, er førsteforfatter på et dansk kohortestudie, der blev præsenteret på den virtuelle ESMO-kongres. Ifølge hende har studiet vist, at det er vigtigt for fremtidig patientbehandling, at der oprettes en national onkologisk lungecancer-database.

Periode19 sep. 2020 → 22 sep. 2020

Mediedækning

4

Mediedækning