Beskrivelse

EU-landene kan øke energieffektiviteten, redusere CO2-utslippene og spare kostnader samt skape arbeidsplasser ved å øke bruken av fjernvarme. Andre energieffektiviseringstiltak må også til for å nå EUs effektiviseringsmål på 50 prosent i 2050. EU bør derfor utarbeide et fjernvarme- og energieffektiviserings-scenario, anbefaler forskere ved universitetene i Aalborg og Halmstad, som avsluttet studien Heat Roadmap Europe I våren 2012, og som på forsommeren vil legge fram studien Heat Roadmap Europe II.
Periode1 maj 2013

Mediedækning

1

Mediedækning