Beskrivelse

Udgifterne til overførsler til passivt forsørgede borgere i den erhvervsaktive alder er faldet markant de sidste år. Ifølge professor fra Institut for Statskundskab på Aalborg Univesitet Jørgen Goul Andersen er det bemærkelsesværdigt, at forsørgelsen til borgere uden for arbejdsmarkedet er nedbragt med næsten 25 milliarder kroner. Han udtaler, at emnet omkring offentlig forsørgelse ofte fremstilles som et stort problem, mens mange har indtrykket af, at udgifterne hertil stiger, trods det faktiske fald i udgifterne.
Periode3 jul. 2015

Mediedækning

1

Mediedækning