Beskrivelse

Lars Bukdahl vurderer i en artikel lektor på Institut for Sprog og Kultur på Aalborg Universitet Peter Stein Larsens forsvar af doktordisputatsen Drømme og dialoger, der kortlægger dansk lyrik omkring år 2000 gennem læsning af over 50 poetiske forfatterskaber. Bukdahl skriver blandt andet, at en styrke ved disputatsen er, at den hele tiden farer frem og tilbage mellem teori og tekst, så man ikke får akademiske afhandlingers sædvanlige tunge, teoretiske forvægt, men til gengæld bliver der sjældent tid til at tænke teorien længere end som så i disputatsen. Bukdahl nævner, at den humanistiske dekan Lone Dirckinck-Holmfeld præsenterer disputatsforsvaret som verdens udførligste og tilføjer, at lektor og Bakhtin-ekspert Anker Gemzøe fra Aalborg Universitet deltog som fjerde opponent.
Periode11 dec. 2009

Mediedækning

1

Mediedækning