Beskrivelse

Byggeskadefonden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond har bevilliget to millioner kr. til SBi ved Aalborg Universitet København. Pengene skal gå til udarbejdelse af tre nye anvisninger om tagmembraner. Konkurrencerådet dømte i maj de tidligere anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ulovlige. TOR-anvisningerne omhandlede kun tagpap, mens de nye SBi-anvisninger også vil omhandle andre typer tagmembraner. Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, som har fået ansvaret for at udarbejde de nye SBi-anvisninger, udtaler, at de tre første anvisninger skulle være klar inden udgangen af 2018. Kilder:BygTek, sektion 1, side 15, 30-08-2018
Periode30 aug. 2018

Mediedækning

1

Mediedækning