Hurtig og præcis levering koster på den grønne konto

Presse/medie

Beskrivelse

Hver eneste gang du handler på nettet, sætter du en kædereaktion i gang, der skal sikre, at din vare kommer frem til dig på det aftalte tidspunkt. Denne proces er dog ikke helt uden omkostninger, for der stilles store krav til præcis levering og det kan koste både på den grønne konto og økonomisk.

Emne

E-handel og transport

Periode26 dec. 2017

Mediebidrag

2

Mediebidrag