Beskrivelse

Finn Kjær Christensen, der er landinspektør ansat ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, udtaler, at der er markant forskel på, hvad vejmyndigheden ved et vejsyn kan regulere i byen kontra på landet. De bedste løsninger skal findes gennem aftaler mellem forskellige parter uden om vejmyndigheden selv. Kortlægningsgevinsten kan findes ved nedlæggelse eller omlægning af privat fællesvej, hvor tilladelsen kan erstatte erklæring af vejberettigede. Kilder:Landinspektøren, sektion 1, side 20, 01-09-2020
Periode1 sep. 2020

Mediedækning

1

Mediedækning