Beskrivelse

Da førtidspensionsreformen trådte i kraft, blev loven udformet sådan, at brugen af private lægekonsulenter blev begrænset i socialsager, men halvdelen af kommunerne i Nordjylland bruger stadig private lægekonsulenter. Det vækker harme, fordi det ofte virker til at være bestilt arbejde. Hvis kommunerne kan få en lægekonsulents ord på, at borgeren er rask, slipper man for at have en borger på offentlig overførsel. Man indførte i lovbekendtgørelsen, at kommunerne ikke måtte inddrage private konsulenter, når sagen skulle i rehabiliteringsteam. Kommunerne må dog gerne bruge lægekonsulenterne, inden sagen kommer dertil. "I nogle tilfælde sørger lægekonsulenterne for, at borgeren aldrig kommer i nærheden af et rehabiliteringsteam", siger Knud Kristensen, der er landsformand for SIND. Lektor Tina Bømler fra Aalborg Universitet kritiserer også brugen af lægekonsulenter. "Der er jo en fordel for kommunerne i at holde folk på kontanthjælp så længe som muligt og på en eller anden måde have borgerne aktiveret", siger Tina Bømler.
Periode27 mar. 2016

Mediedækning

1

Mediedækning