Laparoskopisk og åben kirurgi er ligeværdige metoder ved rectumcancer uden spredning

Presse/medie

Beskrivelse

Både colon- og rectumcancer opereres i vidt omfang laparoskopisk, og studier har vist, at laparoskopisk teknik er ligeså effektiv som åben kirugi for coloncancer. Dog er der ikke evidensgrundlag for samme virkning for rectumcancer. 30 hospitaler var derfor involveret i et randomiserede multicenterstudie, hvor recidiv-og overlevelsesrater blev undersøgt, for rectumcancer-patienter behandlet med en af de to metoder. Professor, overlæge Ole Thorlacius-Ussing, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital kalder det tankevækkende, at det kirurgiske samfund bredt accepterede en metode, inden dens effektivitet er videnskabeligt undersøgt. Undersøgelsen dokumenterede at den laparoskopiske teknik er ligeså virkningsfuld mod rectumcancer som åben kirugi.
Periode28 maj 2015

Mediedækning

1

Mediedækning