Beskrivelse

Fire professorer ansat ved Aalborg Universitet er blevet benådet med Hoffets ridderkors af Dannebrogsordenen. Det drejer sig om professorerne dr.techn. Finn Verner Jensen, Peter Øhrstrøm, ph.d. Peter Vilhelm Nielsen samt Ramjee Prasad. Dannebrogsordenen blev indstiftet af Kong Christian V, og den tildeles borgere, som udviser særlig millitær tapperhed, gør en særlig indsats som embedsmand eller gør særlige fremskridt inden for videnskab, kunst, landbrug, industri eller handel.
Periode4 nov. 2010

Mediedækning

1

Mediedækning