Ny IPCC-rapport: Klimaforandring påvirker verdenshavene og de overisede områder i negativ grad

Presse/medie

Beskrivelse

Danmark og Grønland er afhængig af de omgivende have og oceaner, fordi de understøtter vores helbred og sundhed, er en betingelse for bæredygtig udvikling og i øvrigt giver mulighed for mange forskellige former for brug af deres ressourcer. Klimapanelets (IPCC) rapport om havene og cryosfæren redegør for væsentlige konklusioner vedrørende klimaforandringerne og deres betydning for Danmark og resten af verden. Rapporten præsenterer den seneste forskning vedrørende implikationerne af klimaforandringerne på kystområder, polarområderne og bjergenes økosystemer, samt helt overordnet på verdens befolkning. En række muligheder for at tilpasse os klimaforandringerne undersøges også i rapporten, inklusive alternative tilgange for menneskeheden.

Lektor i international miljø- og energiret Sandra Cassotta, Juridisk Institut, Aalborg Universitet, er hovedskribent (Lead Author) på rapporten. Hendes bidrag vedrører emnet Governance og Polaranliggender (Nord- og Sydpolen).

- Det er vigtigt at forstå betydningen af at have inkorporeret folkeret som selvstændig videnskabelig disciplin i en rapport som denne, der vil medvirke til at oplyse politikere og andre beslutningstagere om den øjeblikkelige status, hvad angår klimaforandringer og om reaktionsmulighederne her og nu”, udtaler Sandra Cassotta.

Download rapporten i sin helhed (engelsk) på: https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/  

Periode4 okt. 2019

Mediedækning

1

Mediedækning