Beskrivelse

Under produktion af olie og gas produceres også store mængder vand. En af de største miljøproblemer i offshore olie- og gasproduktion er sikker bortskaffelse af dette producerede vand. I de fleste felter behandles vandet og udledes derefter til havet. Det anslås, at der årligt udledes mere end 300 Mm3 i Nordsøen. Udledt vand skal overholde strenge miljøregler. De nuværende målemetoder tager ikke højde for kompleksiteten af vandsammensætningen og medfører dermed stor unøjagtighed på den absolutte måling.

Periode1 feb. 2023

Mediedækning

1

Mediedækning