Beskrivelse

Hovedorganisationen LO har på 16 år mistet 290.000 medlemmer, og det truer den danske model, mener forskere, der netop har udgivet en ny bog. En af mændene bag udgivelsen af arbejdsmarkedsforsker ved AAU, Flemming Ibsen. Han mener, at hvis udviklingen fortsætter, vil de kollektive overenskomster forsvinde og lønmodtagerne vil i stedet blive tilbudt individuelle kontrakter. Ibsen påpeger, at LO skal genopfinde medlemsdemokratiet og dyrke en aktivisme, der understreger fagbevægelsens rolle som kamporganisation, synlighed og de faglige ydelser, som medlemmerne efterspørger.
Periode27 okt. 2011