Beskrivelse

Akademisk Råd ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har tildelt Chiara Farné Fratini fra Institut for Planlægning ph. d.-graden for en afhandling om udvikling og innovation i vandsektoren i Danmark. Studiet er udført i samarbejde med DTU Miljø og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Afhandlingen beskriver karakteristiske historiske omstillinger i forvaltningen af vandsektoren gennem det seneste århundrede. Afhandlingen kan desuden danne grundlag for samarbejde med nationale og kommunale aktører i udviklingen af politikker og kommunale strategier for udvikling af vandsektoren i Danmark.
Periode10 mar. 2014

Mediedækning

4

Mediedækning