Beskrivelse

Chalotte Glintborg fra Institut for Kommunikation har modtaget ph.d.-graden af Det Akademiske Råd ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Graden er blevet tildelt på baggrund af afhandlingen "Grib mennesket - en konceptuel og empirisk undersøgelse af koordineret rehabilitering: Objektivt bio-psyko-social udbytte for voksne med erhvervet hjerneskade samt klienters og pårørendes oplevelse af rehabiliteringen med og uden kommunal koordinering". I afhandlingen undersøger Chalotte Glintborg koordineret hjerneskaderehabilitering.
Periode3 feb. 2016

Mediedækning

1

Mediedækning