Beskrivelse

Det var et rent lykketræf, at en servitut fra 1976, der sikrer beboerne i Haraldsborg på Islands Brygge retten til at blive tilbudt at købe deres ejendom på andelsbasis, inden den blev solgt til anden side, ikke forsvandt. Lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, Carsten Munk-Hansen, mener, at der er noget lidt uldent ved forløbet. Han er ekspert i blandt andet fast ejendom og servitutter, og han fremhæver, at det springende punkt er, om lejerne med servitutten i hånden er bedre stillet end under den gældende lovgivning. Hvis servitutten stiller lejerne bedre end loven i dag, så kan både Tinglysningsretten og advokatfirmaet gøres erstatningsansvarlige for det tab, som nogen måtte have lidt, mener han.
Periode18 aug. 2016

Mediedækning

1

Mediedækning