Beskrivelse

Casper Feilberg har i kraft af sin afhandling fået et adjunktur på Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Titlen på afhandlingen er 'Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende' og beskriver, hvordan psykologer skal stå på to ben. Først og fremmest skal en psykolog have psykologisk habitus, der dækker over en forståelse af udtryk i adfærd og kropssprog m.m., mens psykologen samtidigt skal have en videnskabelig habitus, der dækker over teoretisk og metodisk refleksion. I et interview fortæller Feilberg desuden om sin egen studietid, bl.a. på Aalborg Universitet, hvor vægtningen af projektarbejde tiltrak ham.
Periode29 maj 2015

Mediedækning

1

Mediedækning