Beskrivelse

Det tyder på, at det kan betale sig at give plads til fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, hvis eleverne skal klare sig fagligt godt i skolen. For elever med højt kondital er bogligt stærkere og opnår højere karakterer end deres jævnaldrende klassekammerater med lavt kondital. Det viser et nyt studie ’Association Between Physical Fitness and Academic Achievement in a Cohort of Danish School Pupils’ fra Aalborg Universitet, som har set på sammenhængen mellem folkeskoleelevers fysiske form og faglige præstation.
Periode18 okt. 2016

Mediedækning

2

Mediedækning