Beskrivelse

Line Melgaard er af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet blevet tildelt ph.d.-graden. Her har hun ved Klinisk Institut forsvaret ph.d.-afhandlingen "Risikostratificering for apopleksi hos hjertesvigtspatienter uden forkammerflimmer", hvori hun beskriver den individuelle og samvirkende betydning af risikofaktorer for apopleksi hos hjertesvigtspatienter uden forkammerflimmer. Line Melgaard er efterfølgende tiltrådt en stilling som post doc på Aalborg Trombosecenter, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Periode13 jul. 2016

Mediedækning

6

Mediedækning