Beskrivelse

I Ubers kontrakter påtager chaufførerne sig en lang række pligter, samtidig med at de frasider sig en række rettigheder. Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, udtaler, at Ubers model er lavet til at omgå den regulering, der er indgået politisk eller som følge af samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. Jørgensen fremhæver bl.a., at chaufførerne er pålagt en omfattende tavshedspligt, som betyder, at kontraktens indhold skal holdes hemmelig, hvilket Jørgensen ser som et brud på de fundamentale retsstatsprincipper. Reglerne forhindrer også chaufførerne i at organisere sig i fagforeninger. Kilder:Arbejderen.dk, 20-07-2020
Periode20 jul. 2020

Mediedækning

1

Mediedækning