Biomedicinsk Forskningslaboratorium

  Facilitet: Laboratorie

  • Placering

   Danmark

  Beskrivelse

  Biomedicinsk Forskningslaboratorium hører under Aalborg Universitetshospital Nord og er et tilbud til de, der har brug for at benytte forsøgsdyr som led i deres forskning eller i forbindelse med deres uddannelse.

  I Biomedicinsk Forskningslaboratorium kan du som forsker anvende laboratorier og udøve forsøg på grise, kaniner, rotter og mus – eller du kan som studerende øve dine kirurgiske færdigheder i indrettede operationsstuer. Seks højt kvalificerede dyreteknikere, to operationssygeplejersker og en dyrlæge er ansat på stedet. De tager hånd om dyrene og står til rådighed for laboratoriets gæster.
  Laboratoriet er ikke til almindeligt udlån, men hvis man er interesseret i en aftale, kan man kontakte Benedict Kjærgaard (benedict.kjaergaard@rn.dk).

  Målgruppe
  Biomedicinsk Forskningslaboratorium henvender sig til medarbejdere på Region Nordjyllands sygehuse samt Aalborg Universitet, og kan desuden benyttes af læger m.v. fra såvel indland som udland.

  Hvad tilbydes?
  · Forsøgsdyr: Grise, minigrise, kaniner, rotter, mus.
  · Indrettede operationsstuer med intensivrespirator og udstyr til blodprøveanalyse.
  · Instrumenter til alment forekommende kirurgiske indgreb.
  · Operationsrobot.
  · Mulighed for røntgengennemlysning.
  · Laboratoriefaciliteter.
  · Dyreteknikere, som ud over pasning, pleje og opdræt af dyrene har færdigheder inden for
  konventionel kirurgi, mikrokirurgiske indgreb, smertebehandling samt anæstesi.
  · Støtte til at udarbejde ansøgning om tilladelse til dyreforsøg, så disse overholder alle gældende regler

  Undervisning
  Biomedicinsk Forskningslaboratorium stiller faciliteter til rådighed til undervisning i kirurgiske færdigheder. Det kan f.eks. foregå gennem MIUC, men speciallæger kan også arrangere individuel undervisning.

  Pris
  Driftsprisen for at bruge Biomedicinsk Forskningslaboratorium afhænger af brugens karakter. Det kan være muligt at søge fondsmidler hertil, hvis brugen indgår i et forskningsprojekt. Kontakt Fundraising- og Projektadministrationsenheden (FUPA) for at få hjælp til en fondsansøgning.

  Fingeraftryk

  Biomedical Research
  Animal Technicians
  Swine
  Operating Rooms
  Rabbits
  Grooming
  Veterinarians
  Laboratory Animals
  Hematologic Tests
  Financial Management
  Mechanical Ventilators
  Pain Management
  Licensure
  Research
  Surgical Instruments
  Teaching
  Anesthesia
  Nurses
  Research Personnel
  X-Rays