Aktionsforskningsprojekt skal bidrage til mere bæredygtige forretninger

Impact: Social impact

Beskrivelse af impact

Dette projekt undersøgerforretningsmodeller i SMV'er for at finde ud af, hvordan social bæredygtighed indtænkes, og hvordan man bedre kan inddrage denne form for bæredygtighed. Man kan forstå dette som en social impact, da projektet ikke bare skal undersøge status quo, men også skal hjælpe med at ændre denne ved aktionsforskning. Forskere vil dermed hjælpe virksomheder med at implementere de relevante værktøjer og metoder.
Impact kategoriSocial impact