Beskrivelse af impact

ACOMAR er et projekt, som udvikler robotteknologier, der skal kunne rense begroninger på konstruktioner nedsænket i vand. Sådanne begroninger, eksempelvis muslinger, gør det sværere at holde konstruktionen i god stand, som også skal kunne holde til større vægt fra begroningerne. Ved at styrke automatiseringen af rensningen af sådanne begroninger med robotteknologi, så er ACOMAR med til at skabe en økonomisk impact, da man kan undgå de fordyrelser, som ellers er associeret med denne rensning. Samtidig bidrager projektet også med en anden impact, da der kan bruges mere kompakte opsætninger, så miljøbelastningerne fra store fartøjer kan begrænses.
Impact kategoriØkonomisk impact, Anden impact