Bedre indsatser til sårbare familier

  • Charlotte Overgaard (Deltager)

Impact: Social impact, Livskvalitets impact

Beskrivelse af impact

Dette forskningsprojekt undersøger med interviews og deltagerobservation, hvordan sårbare familier oplever barselsplejen i Aalborg Kommune for at se, hvor ydelserne tilbudt her kan forbedres. Dette bidrager med en social impact, da der undersøges, hvordan den sociale praksis forbundet med ydelser i denne pleje kan ændres. Samtidig ses der også livskvalitets impact, da projektet bidrager til at nedbringe ulighed i sundhed og pleje, som kan opleves af sårbare familier.
Impact kategoriSocial impact, Livskvalitets impact