Bedre udvikling af energiprojekter ved interdisciplinære miljøer

Impact: Kulturel impact, Social impact

Beskrivelse af impact

I mange projekter omhandlende bæredygtig omstilling kan det være svært at få lokalbefolkningen til at acceptere projektet og de bæredygtige fordele, som følger af projektet. Derfor vil MISTRAL-projektet bidrage med en kulturel impact, idet der skabes interdisciplinære miljøer, som skal sikre, at nye generationer af forskere bedre kan skabe innovative løsninger, som accepteres af lokalbefolkninger. Samtidig er manglen på accept forbundet med omkostninger, og større accept kan derfor skabe en økonomisk impact, da færre penge skal bruges her.
Impact kategoriKulturel impact, Social impact