Beskrivelse af impact

Per Nikolaj Bukh har udviklet konceptet Effektbaseret Økonomistyring, der er en integreret metode til design af tildelingsmodeller i den offentlige sektor. I sin mest direkte form drejer det sig om at give bevillinger til at skabe resultater med fremfor at styre efter rammer og normeringer. I en mere generel forstand kan der være tale om at give et bredere og mere præcist økonomisk ledelsesrum samt større decentrale frihedsgrader fremfor at styre efter aktiviteter og processer. Dermed handler effektbaseret økonomistyring også om principper for, hvordan den offentlige sektor skal ledes med udgangspunkt i en styrket decentral lederrolle baseret på større faglig og økonomisk beslutningskompetence.

Den første kommune, der implementerede effektbaseret økonomistyring, var Odense Kommune, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen der i 2013-2016 udviklede en helt ny organisations- og styringsmodel. Senere har andre kommuner baseret deres økonomiske politik på effektbaseret økonomistyring eller anvendt teknikkerne til udvikling af nye tildelingsmodeller på f.eks. folkeskole- eller hjemmeplejeområdet.

Per Nikolaj har afholdt et stort antal kurser mv. om effektbaseret økonomistyring. Heriblandt den årlige temadag om Effektbaseret Økonomistyring, adskillige fokuserede arrangementer samt kurset Fremtidens Økonomistyring, som afholdes af Komponent. Disse kurser mv. har haft mere end 1.000 deltagere. På AAU underviser Per Nikolaj i konceptet på fagene Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner (cand.merc.), Offentlig Styring (MPG) samt Økonomi & Ledelse (MPG). Disse fag har haft mere end 500 deltagere.

Siden 2013 har Per Nikolaj løbende rådgivet kommuner og andre offentlige virksomheder om udvikling af effektbaseret økonomistyring. Det har især været på folkeskole, hjemmepleje- og socialområdet i kommuner samt på universiteter og andre selvejende uddannelsesinstitutioner. Han har udgivet en mængde artikler om emnet, og i 2018 udgav han bogen Strategi og Styring med Effekt sammen med Karina Skovvang Christensen. Bogen blev præsenteret på konferencen Effekt 2019.
Impact kategoriSocial impact, Økonomisk impact