Forbedret unges adgang til projektstøtte fra Europarådet igennem forenkling af ansøgningsprocedure

Impact: Social impact, Politisk impact, Økonomisk impact

Beskrivelse af impact

Jeg bidrog til arbejdet med at gøre det mere tilgængeligt for unge at søge Pilot Activities hos Europarådets fond European Youth Foundation. Jeg gennemførte en analyse af den eksisterende ansøgningsprocedure og data fra ansøgere og lavede en række anbefalinger til fondens sekretariat og fondens beslutningsorgan (The Programming Committee on Youth).
Impact kategoriSocial impact, Politisk impact, Økonomisk impact