Beskrivelse af impact

Da Per Nikolaj Bukh i 2002 udgav artiklen “The relevance of intellectual capital disclosure: a paradox?” (Accounting, Auditing & Accountability Journal, +400 citationer i Google Scholar) var det den første artikel, der etablerede en forbindelse mellem videnregnskaber og forretningsmodeller. Det var ligeledes den første artikel, der argumenterede for at en virksomhedes eksterne rapportering skulle kommunikere dens forretningsmodel.

Frem til omkring 2000 var forretningsmodelbegrebet (business models) i litteraturen primært forbundet med e-business, og det var først med Joan Magretta’s artiklel ”Why businessmodels matter” i Harvard Business Review, at den nutidige forståelse af forretningsmodeller som ”stories that explain how enterprises work” (Magretta, 2002, p. 4) blev etableret. Da artiklen udkom inviterede Per Nikolaj Bukh hende til Danmark, hvor han organiserede en stor konference på Aarhus Universitet med Magretta som keynote speaker, ligesom der blev etableret strategiske samarbejder med flere danske virksomheder.

Igennem et forskningsprojekt, hvor samtlige danske børsprospekter over en 10 års periode blev analyseret, blev det demonstreret, at omfanget af rapportering om videnregnskaber i børsprospekter var langt større end i både årsregnskaber og videnregnskaber, hvilket blev forklaret med udgangspunkt i virksomhedernes strategiske behov for at kommunikere om deres forretningsmodel. Artiklen “Disclosure of Information on Intellectual Capital indicators in Danish IPO Prospectuses” (Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2005, ca. 800 citationer i Google Scholar) er den første artikel, der analyserer informationsindhold i børsprospekter. Metoden til at analysere information om intellectual capital i regnskaber og andre rapporter er siden blevet anvendt af forskere over hele verden, og artiklen er en veletableret standardreference indenfor fagfeltet.
Impact kategoriØkonomisk impact