Forskningsresultater ændrer på krav til dampspærre i lofter ved renovering

Impact: Økonomisk impact

Beskrivelse af impact

Projektets resultater viser at man godt kan efterisolere en loftskonstruktion uden at etablere ny dampspærre – forudsat at en række forhold er gældende, herunder at loftkonstruktionen er lufttæt og at ventilationsforhold i tagrummet er gode og der ikke ændres på dette ved efterisolering. Hvis disse forhold er til stede og der ikke kan konstateres tegn på opfugtning/skimmelvækst inden efterisolering, vil efterisolering med diffusionsåben og fleksibel isolering i sig selv ikke kunne forringe fugtforhold i et tagrum.

Denne konklusion har ændret på ordlyden af afsnit 8.2.3 Dampspærre ved tagrenovering i SBi-anvisning 273 "Tage" fra 2019.

Denne konklusion kan spare byggeriet for mange penge og muliggøre flere energirenoveringer. Lufttætheden af konstruktionerne er dog afgørende, både i forhold til konstruktionernes holdbarhed, energibesparelser og godt indeklima.
Impact datojan. 2019
Impact kategoriØkonomisk impact
Impact niveauFordel