Gender balance initiatives in research funding. A research memorandum for the Villum Foundation

Impact: Social impact, Økonomisk impact

Beskrivelse af impact

Rapporten belyser barrierer og mulige løsninger med henblik på at øge andelen af kvinder indenfor teknisk-naturvidenskabelig forskning. Rapporten er efterfølgende blevet præsenteret for Villumfondens bestyrelsen. Rapporten rummer en række anbefalinger. Umiddelbart efter rapportens udgivelse imødekom Villumfonden en af anbefalingerne og lancerede en pulje med øremærkede forskningsmidler. Lige pt arbejder fonden på at implementere en anden af anbefalingerne fra rapporten; nemlig brugen af eksterne observatører på bevillingsmøder.
Impact dato2019
Impact kategoriSocial impact, Økonomisk impact
Impact niveauAdoption