Beskrivelse af impact

HERD er et projekt, som har til formål at undersøge mulige metoder hvorpå mennesket effektivt kan interagere med autonome robotsværme, for at udnytte robotsværmenes adskillige anvendelsespotentialer i den virkelige verden. Projektet beskæftiger sig med to konkrete tilfælde i samfundet, landbrug og search & rescue. Projektet har hermed en økonomisk impact, da det potentielt kan effektivisere og give besparelser.
Impact kategoriØkonomisk impact