Intellectual capital reporting (videnregnskaber)

Impact: Økonomisk impact, Politisk impact

Beskrivelse af impact

Sammen med Jan Mouritsen (CBS) havde Per Nikolaj Bukh i 1998-2005 det forskningsmæssige ansvar for Erhvervsfremmestyrelsen (EfS) og Erhvervsstyrelsens projekter for udvikling af nye rapporteringsmodeller baseret på ikke-finansiel information.

I den første fase af projektet blev der arbejdet tæt sammen med 17 danske virksomheder, der hver udviklede et videnregnskab, og i 2001 blev verdens første guideline for videnregnskaber udgivet af EfS. I den næste fase deltog hen ved 100 virksomheders arbejde med at udvikle strategier for videnledelse og udvikle videnregnskaber, og forskergruppen udviklede i 2002 den næste version af guidelinen. Projektet resulterede ligeledes i en revision af Årsregnskabsloven, hvor Danmark var det første land, der indførte specifikke bestemmelser om rapportering af videnressourcer (§ 14 indeholder bestemmelser om supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold samt etiske målsætning).

Per Nikolaj Bukh og Jan Mouritsen var med disse publikationer de første der publicerede empiriske erfaringer med intellectual capital reporting i internationale tidsskrifter:

Mouritsen, Jan, Heine T. Larsen & Per Nikolaj Bukh. 2001. Intellectual Capital and the 'Capable Firm': Narrating, Visualising and Numbering for Managing Knowledge. Accounting, Organisations and Society 26(7):735-762. (ca. 900 citationer i Google Scholar)

Bukh, Per Nikolaj , Heine T. Larsen & Jan Mouritsen. 2001. Constructing intellectual capital statements. Scandinavian Journal of Management 17(1):87-108. (+500 citationer i Google Scholar)

I disse samt efterfølgende artikler etablerede forskerne et teoretisk udgangspunkt for både udvikling af videnbaserede strategier og for rapporteringer af videnressourcer.

Per Nikolaj har desuden medvirket som konsulent ved udviklingen af videnbaserede strategier, forretningsmodeller og videnregnskaber i en række forskellige europæiske virksomheder, ligesom han har udgivet bøger og artikler, der viser, hvordan der kan udvikles videnbaserede forretningsmodeller og rapporteringer.
Impact kategoriØkonomisk impact, Politisk impact