Naturen kan positivt påvirke unge på kanten af samfundet

Impact: Social impact

Beskrivelse af impact

Forskere fra AAU har undersøgt hvilken effekt natursociale indsatser har haft på unge på kanten af samfundet. Forskningsprojektet undersøger en række natursociale indsatser, som har til formål at styrke de unges sociale relationer, trivsel og livsmestring. Erfaringerne fra projektet bruges til at skitsere koncepter, metoder og redskaber, der kan understøtte at det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Forskningen bidrager med en social impact, da dette kan bidrage til en positiv forskel i de unges sociale forhold.
Impact kategoriSocial impact