Beskrivelse af impact

Bogen ”Plads til at lære – på lærepladsen: Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet” har til hensigt at give unge og virksomheder fælles forståelse af hinanden, og på den måde fremhæve den faktiske forventning parterne har til hinanden, for at gøre læretiden på uddannelserne til en større succes. Dette bidrager til en social impact, da det giver et bedre uddannelsesforløb.
Impact kategoriSocial impact